مراجعه حضوری

آدرس : گوهر دشت ،خیابان داریوش،کوچه آریا ،روبروی مرکز اهدای خون البرز

شماره تماس :

۰۲۶۳۴۴۶۲۴۰۸

۰۹۳۰۴۵۲۳۸۵۴

۰۹۱۲۴۵۲۳۸۵۴

دیگر راه های ارتباطی

ایمیل : info@afracert.com